Jumat, 26 Juni 2009

daftar krama inggil, alus, dalam kehidupan sehari-hari

BASA JAWA

a. Awak Manungsa

Ngoko

Krama Madya

Krama Alus

Alis

Awak

Bathuk

Brengos

Cangkem

Dhadha

Dhengkul

Dlamakan

Driji

Geger

Endhas

Ilat

Irung

Pipi

Kuku

Jenggot

Mata

Tangan

Weteng

Untu

Sikil

Pupu

Kuping

Gulu

Dhengkul

Bangkekan

Rambut

Ati

Alis

Badan

Bathuk

Gumbala

Cangkem

Dhadha

Dhengkul

Dlamakan

Driji

Geger

Sirah

Ilat

Irung

Pipi

Kuku

Jenggot

Mripat

Tangan

Weteng

Untu

Suku

Pupu

Kuping

Gulu

Dhengkul

Bangkekan

Rambut

Manah

Imba

Salira

Palarapan

Gumbala

Tutuk

Jaja

Jengku

Samparan

Racikan

Pengkeran

Mustaka

Lidhah

Grana

Pangarasan

Kenaka

Gumbala

Paningal

Asta

Padharan

Waja

Sampeyan

Wentis

Talingan

Jangga

Jengku

Pamekak

Rikma

Pangalih

b. Kata yang sering diucap.

Ngoko

Krama Madya

Krama Alus

Adhi

Anak-anak

Ayo

Amit

Aku

Bapak

Bojo

Banyu

Carita

Dalan

Embah

Dhuwit

Klambi

Kringet

Adhi

Anak-anak

Mangga

Amit

Kula

Bapak

Bojo

Toya

Cariyos

Radinan

Embah

Arta

Rasukan

Kringet

Rayi

Putra

Sumangga

Kula nuwun

Kawula,dalem

Rama

Garwa

-

-

-

Eyang

-

Ageman

Riwe

7 komentar:

 1. Suwun yo mas
  Nek iso ditambahi ben sangar

  BalasHapus
 2. Nyuwun pangapunten cobi dipunpirsani malih bagian b ing kolom krama alus kadosipun wonten ingkang klentu barisipun kirang mandhap kaliyan istilahipun krama madya krama alus dipuncek. Nyuwun pangapunten. Matur nuwun.

  BalasHapus
 3. Nyuwun pangapunten cobi dipunpirsani malih bagian b ing kolom krama alus kadosipun wonten ingkang klentu barisipun kirang mandhap kaliyan istilahipun krama madya krama alus dipuncek. Nyuwun pangapunten. Matur nuwun.

  BalasHapus
 4. nyuwun sewu mripat lek bonten klintu soca atau soco

  BalasHapus
 5. bermanfaat banget, kunjung balik ya gan fullkuis.blogspot.com

  BalasHapus